Stenografický zápis 28. schůze, 24. dubna 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


219. Pozice vlády České republiky k jednání Liberty House Group a ArcelorMittal Ostrava a.s. po rozhodnutí Evropské komise

Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Lukáš Černohorský
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Leo Luzar


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 420/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Martin Jiránek


29. Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování) /sněmovní tisk 391/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Tomáš Kohoutek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Tomáš Kohoutek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jiří Kohoutek
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Tomáš Kohoutek
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Jan Richter
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Tomáš Kohoutek
Poslanec Jan Skopeček
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Tomáš Martínek
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Patrik Nacher


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu /sněmovní tisk 398/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


22. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení

Senátor Tomáš Czernin
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Radek Koten


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu /sněmovní tisk 398/ - prvé čtení

Poslanec Jan Řehounek
Poslankyně Věra Kovářová
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Řehounek


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Tomáš Kohoutek
Poslanec Karel Krejza
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 412/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Ivan Bartoš
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Jan Volný
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Ivan Adamec
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Ondřej Veselý
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno v 16.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.22 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Ondřej Veselý
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Ivan Bartoš
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Radek Holomčík


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 454/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Josef Kott


35. Vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním /sněmovní tisk 451/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec David Kasal
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec David Kasal
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec David Kasal
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec David Kasal
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Jan Farský
Poslanec David Kasal
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Alena Gajdůšková
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 452/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jiří Bláha
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Schůze přerušena v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP