Sněmovní tisk 437
Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2018

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 28. 3. 2019 jako tisk 437/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Zpravodajem určen prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 7. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 437/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 18. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 660).



Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, měnová politika, státní banka, zpráva o činnosti



ISP (příhlásit)