Sněmovní tisk 459
Změny Přílohy I a Přílohy II Mez.úml.proti dopingu ve sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 459/0 dne 9. 4. 2019.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 153/19, PID ALBSB7BH2W3J.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 4. 2019 (usnesení č. 181). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 941).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 459/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 102, usnesení č. 1790).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 4. 2019 jako senátní tisk 74/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 4. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 2. 5. 2019 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 74/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 5. 2019 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 74/2.
 • S

  Návrh projednán dne 12. 6. 2019 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 176).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 22. 9. 2021.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopování, povzbuzující prostředek, profesionální sport, sport, UnescoISP (příhlásit)