Sněmovní tisk 534
Novela z. o archivnictví a spisové službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 534/0 dne 26. 6. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 495/19, PID KORNBC7F4SVI.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Kytýr a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 975).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 534/3, který byl rozeslán 8. 7. 2021 v 17:37.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 9. 2021 na 118. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 71, usnesení č. 1780).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 9. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 156, dokument 156/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 9. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 10. 2021 a přijal usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako tisk 156/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 10. 2021 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 156/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2021 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 314).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 11. 2021.
  Prezident zákon podepsal 15. 11. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 2021.

Zákon vyhlášen 23. 11. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 188 pod číslem 416/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5169Jaroslav Kytýr17393-26315.docx (29 KB) / PDF (295 KB, 5 stran) 6. 5. 2020 v 07:47:19
6940Jaroslav Kytýr19164-29242.doc (57 KB) / PDF (181 KB, 2 strany) 1. 12. 2020 v 09:22:43
8803Jaroslav Kytýr21027-31827.doc (57 KB) / PDF (181 KB, 2 strany) 8. 7. 2021 v 12:14:33
9006Jan Hamáček21230-32246.doc (56 KB) 15. 9. 2021 v 09:41:07


Deskriptory EUROVOCu: archiv, region, sídlo správy, veřejná instituce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)