Sněmovní tisk 544
Vl.n.z. o mez. spolupráci při řešení daňových sporů v EU - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 544/0 dne 9. 7. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 961/18, PID KORNB3WG63NZ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2019 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: Ing. Iva Kalátová a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 887).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 544/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 544/2, který byl rozeslán 2. 6. 2020 v 17:56.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 544/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 222, usnesení č. 1177).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 6. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 286, dokument 286/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 6. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2020 a přijal usnesení č. 193, které bylo rozdáno jako tisk 286/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2020 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 449).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Zákon vyhlášen 6. 8. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 134 pod číslem 335/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4377Jan Volný16601-25139.docx (31 KB) / PDF (268 KB, 2 strany) 11. 2. 2020 v 14:20:51


Deskriptory EUROVOCu: dvojí zdanění, evropská daňová spolupráce, fiskální politika, mezinárodní spolupráceISP (příhlásit)