Stenografický zápis 40. schůze, 24. ledna 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jiří Mašek


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Munzar
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Tomáš Martínek
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Vojtěch Munzar


19. Vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii /sněmovní tisk 544/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Iva Kalátová


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jiří Dolejš


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 567/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Vít Kaňkovský
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Pavel Juříček
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec František Navrkal
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jan Bauer


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 531/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Jiří Kohoutek
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Marek Benda
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 644/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Martin Jiránek


32. Vládní návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 535/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Pavel Růžička
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Pavel Růžička
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo ve 14.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP