Sněmovní tisk 552
Novela z. o nouzových zásobách ropy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 552/0 dne 18. 7. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 55/19, PID ALBSB7BJBFB7.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Staněk a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 897).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 552/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 552/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 552/3, který byl rozeslán 11. 11. 2020 v 11:40.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 552/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2020 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 67, usnesení č. 1384).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 1. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 31, dokument 31/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 1. 2021 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 31/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 1. 2021 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 101).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 1. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 2. 2021.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 53/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6243Pavel Pustějovský18467-28151.docx (27 KB) / PDF (359 KB, 4 strany) 15. 9. 2020 v 16:23:51
6480Pavel Pustějovský18704-28591.docx (19 KB) / PDF (367 KB, 5 stran) 20. 10. 2020 v 09:43:57
6717Radek Holomčík18941-28926.docx (50 KB) / PDF (695 KB, 19 stran) 10. 11. 2020 v 18:29:14
6718Radek Holomčík18942-28927.docx (51 KB) / PDF (716 KB, 19 stran) 10. 11. 2020 v 18:29:40


Deskriptory EUROVOCu: energetická krize, hospodaření se zdroji, ropa, ropná politika, strategická rezerva, zásoby

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)