Stenografický zápis 72. schůze, 2. prosince 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Ondřej Veselý
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Petr Dolínek


344. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 531/ - třetí čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Leo Luzar


345. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 552/ - třetí čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Marek Benda


346. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích /sněmovní tisk 696/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Julius Špičák


347. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 697/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Daniel Pawlas
Poslanec Julius Špičák


348. Návrh poslanců Marka Bendy, Heleny Válkové, Marka Výborného, Jana Chvojky, Dominika Feriho, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 237/ - třetí čtení

Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jakub Michálek


349. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 317/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Kateřina Valachová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.48 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


351. Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 918/ - třetí čtení

Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jan Volný
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 14.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.16 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala


14. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 /sněmovní tisk 1067/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Roman Onderka
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Roman Onderka
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radek Holomčík
Poslankyně Kateřina Valachová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Kateřina Valachová
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Marian Jurečka
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Jiří Mašek
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Antonín Staněk
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Jakub Janda
Poslanec Vít Kaňkovský
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Pavel Jelínek
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Radovan Vích
Poslanec Radek Holomčík
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Lubomír Španěl
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Miloslav Rozner
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radek Koten
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Petr Dolínek
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Vít Rakušan
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Pavel Juříček
Poslankyně Miloslava Vostrá
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání skončilo v 19.26 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP