Sněmovní tisk 553
Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 553/0 dne 18. 7. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 372/19, PID ALBSB9MC3UCC.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Margita Balaštíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 905).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 553/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 553/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 553/3, který byl rozeslán 4. 3. 2020 v 15:54.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 4. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 553/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 160, usnesení č. 1156).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 6. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 281, dokument 281/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 6. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2020 a přijal usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako tisk 281/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2020 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 457).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Zákon vyhlášen 6. 8. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 134 pod číslem 334/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4477Josef Kott16701-25302.docx (21 KB) / PDF (215 KB, 3 strany) 3. 3. 2020 v 09:41:40


Deskriptory EUROVOCu: ochrana odrůd rostlin, osivo, přibližování legislativy, rostlinná výroba, rozmnožování rostlin, sadba

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)