Stenografický zápis 41. schůze, 4. března 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Zdeněk Ondráček


254. Informace vlády k situaci na hranici Řecka a Turecka

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Zdeněk Ondráček


253. Informace ministra vnitra o vyslání českých policistů na pomoc jejich řeckým kolegům

Poslanec Zdeněk Ondráček


Sloučená rozprava k bodům 254 a 253

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ondřej Benešík
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jaroslav Bžoch
Poslanec Jiří Kobza
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Jaroslav Bžoch
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Karel Schwarzenberg
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Bžoch
Poslanec František Kopřiva
Poslankyně Jana Černochová
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Radovan Vích
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jiří Kobza
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radek Koten
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Zdeněk Ondráček


253. Informace ministra vnitra o vyslání českých policistů na pomoc jejich řeckým kolegům

Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zdeněk Ondráček


172. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 582/ - třetí čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Patrik Nacher


173. Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase, Pavla Kováčika a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - třetí čtení

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Karla Maříková


174. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Ivany Nevludové, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 550/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Petr Beitl
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jan Birke
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Radek Koten
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Birke
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Josef Bělica
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 502/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Zdeněk Podal
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Zdeněk Podal


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 553/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Josef Kott


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 247/8/ - vrácený Senátem

Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová
Senátor Ladislav Kos


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/5/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Miloslav Rozner
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Václav Votava
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání bylo přerušeno v 16.26 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.46 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Lukáš Bartoň
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Jana Levová


7. Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním /sněmovní tisk 451/5/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Senátor Lumír Kantor
Poslankyně Alena Gajdůšková
Senátor Lumír Kantor


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 501/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Karel Rais


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění /sněmovní tisk 572/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Milan Feranec


10. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 622/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Petr Venhoda
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Radek Koten
Místopředseda ČSÚ Jaroslav Sixta
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Radek Koten
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 19.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP