Sněmovní tisk 60
Úml.Rady Evropy o komp.příst.k ochraně,bezp.při sport.akcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 60/0 dne 22. 1. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 969/17, PID KORNANTFB8LI.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 1. 2018 (usnesení č. 31). Určil zpravodaje: Mgr. Jaroslav Bžoch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 165).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 60/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 6. 2018 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 200, usnesení č. 266).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 1. 2018 jako senátní tisk 230/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 1. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 31. 1. 2018 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 230/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 3. 2018 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako tisk 230/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 4. 2018 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 380).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 6. 2018.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 8. 8. 2019 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 25 pod číslem 39/2019 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: evropská konvence, chuligánství, Rada Evropy, ratifikace dohody, sport, sportovní událostISP (příhlásit)