Sněmovní tisk 68
Novela z. o vývozu a dovozu zboží - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 68/0 dne 25. 1. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1318/17, PID KORNAU6DJ2GP.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Langšádlová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 148).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 96, usnesení č. 148).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 4. 2018.
  Zákon Senátem schválen 25. 4. 2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 23. 5. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 31. 5. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 90/2018 Sb.Deskriptory EUROVOCu: citlivé zboží, kontrola dovozu, kontrola vývozu, obchod se zbraněmi, trest smrti, vojenské vybavení, zahraniční obchod

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)