Stenografický zápis 7. schůze, 20. března 2018


Zahájení
(Schůze pokračovala ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Ivan Bartoš
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí ČR Martin Stropnický
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí ČR Martin Stropnický
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Helena Langšádlová
Místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí ČR Martin Stropnický
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Martin Kolovratník


52. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník


53. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Předseda PSP Radek Vondráček


5. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení

Senátorka Eliška Wagnerová
Poslankyně Kateřina Valachová


6. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Senátor Vladimír Plaček
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Roman Onderka
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Roman Onderka
Senátor Vladimír Plaček


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Martin Kupka


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Dominik Feri
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Klaus
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán


22. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Skopeček


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Řehounek


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner
Poslankyně Helena Langšádlová
Místopředseda PSP Jan Hamáček


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Zbyněk Stanjura


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Jana Černochová


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová
Poslankyně Lucie Šafránková
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP