Sněmovní tisk 682
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 682/0 dne 19. 12. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 888/19, PID KORNBDABKFY2.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: JUDr. Dominik Feri a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1504).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: Eurojust, evropská spolupráce, extrateritoriální pravomoc soudu, mezinárodní spolupráce, mezinárodní trestní právo, policejní spolupráce (EU), soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, trestní stíhání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)