Stenografický zápis 79. schůze, 29. ledna 2021


Zahájení
(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Marek Výborný


307. Návrh poslanců Pavla Růžičky, Andreje Babiše, Jana Hamáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1027/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Růžička
Poslanec Zdeněk Ondráček


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 800/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Michal Ratiborský
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec František Kopřiva
Poslankyně Helena Válková
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Robert Králíček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


275. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Radka Kotena a Jana Birke na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 908/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Ondřej Profant


247. Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - prvé čtení

Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Monika Červíčková


64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 639/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček


65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 762/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Zdeněk Ondráček


67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 767/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Lubomír Španěl


68. Vládní návrh zákona o hromadném řízení /sněmovní tisk 775/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Roman Kubíček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo ve 12.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP