Sněmovní tisk 693
Úml. o mezin. Pravidlech pro zabránění srážkám na moři

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 693/0 dne 7. 1. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Strýček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 1. 2020 jako senátní tisk 188/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 1. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 148, které bylo rozdáno jako tisk 188/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 188/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 2020 na 24. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 433).Deskriptory EUROVOCu: loď, mezinárodní úmluva, námořní bezpečnost, námořní doprava, námořní lodivodské služby, námořní právo, ratifikace dohodyISP (příhlásit)