Sněmovní tisk 751
Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu

Autor: min. obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 2. 2020 jako tisk 751/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 49/20, PID KORNBJZHXES9.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 20. 2. 2020 (usnesení č. 266). Zpravodajem určena Mgr. Jana Černochová.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 23. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 751/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 27. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 173, usnesení č. 1319).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 4. 2. 2020 jako senátní tisk 195/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 2. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako tisk 195/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 8. 2020 a přijal usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako tisk 195/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 8. 2020 na 26. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 483).Deskriptory EUROVOCu: armáda, Čad, Mali, Nigérie, terorismus, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (příhlásit)