Stenografický zápis 62. schůze, 27. října 2020


Zahájení
(Schůze pokračovala v 15.45 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Roman Kubíček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Marian Bojko
Poslanec Ondřej Veselý


448. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu /sněmovní tisk 751/

Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Jana Černochová
Ministr obrany ČR Lubomír Metnar
Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Radovan Vích
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Jana Černochová


348. Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil "Serval", sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013 /sněmovní tisk 915/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar
Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Leo Luzar
Ministr obrany ČR Lubomír Metnar


353. Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", podepsaného v Niamey dne 28. dubna 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013 /sněmovní tisk 1034/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar
Poslankyně Monika Červíčková


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Vít Kaňkovský
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno v 17.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.09 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Marek Výborný


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Jan Řehounek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Ivana Nevludová
Poslanec Marek Novák
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno v 19.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 19.11 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jan Řehounek
Poslankyně Ivana Nevludová
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Jan Volný
Poslanec Marek Novák
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Birke
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jakub Janda
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Petr Dolínek
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Pavel Blažek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Tomáš Martínek
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno ve 20.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 20.13 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


507. Usnesení Poslanecké sněmovny k zařazení hnutí Hizballáh mezi teroristické organizace

Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Kopřiva
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Černochová


506. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu č. 323/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 20.41 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP