Sněmovní tisk 760
Sml. mezi ČR a Senegalem o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 760/0 dne 18. 2. 2020.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 711/18, PID KORNAZWKQBRA.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 2. 2020 (usnesení č. 266). Určil zpravodaje: Ing. Monika Červíčková, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 2020 na 72. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1392).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 12. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 760/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 210, usnesení č. 1484).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 2. 2020 jako senátní tisk 197/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 2. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 197/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 4. 2020 a přijal usnesení č. 137, které bylo rozdáno jako tisk 197/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 4. 2020 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 382).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 11. 2022.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 30. 9. 2022 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 19 pod číslem 32/2022 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, daňový trestný čin, dvojí zdanění, SenegalISP (příhlásit)