Sněmovní tisk 82
Zpráva o inflaci - leden 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2018 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2017)

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 12. 2. 2018 jako tisk 82/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Zpravodajem určen prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 16. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 82/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 134).Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, inflace, měnová politika, zpráva o činnostiISP (příhlásit)