Stenografický zápis 7. schůze, 7. března 2018


Zahájení
(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


60. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2018 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2017) /sněmovní tisk 82/

Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Karel Rais


15. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Zbyňka Stanjury, Ivana Bartoše, Heleny Langšádlové, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení

Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Stanislav Juránek
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jiří Bláha
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Pavel Plzák
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jaroslav Martinů
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jan Skopeček
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Roman Kubíček
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Stanislav Juránek


16. Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Jana Levová
Poslanec Petr Sadovský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


17. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 50/ - prvé čtení

Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Miloslav Janulík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Farský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Bartošek


52. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník


53. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník
Ministr kultury ČR Ilja Šmíd
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena ve 12.47 hodin.)
(Schůze pokračovala v 16.45 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Schůze přerušena v 16.47 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP