Sněmovní tisk 834
Vl.n. z. o prověřování zahraničních investic - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 834/0 dne 21. 4. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 741/19, PID KORNBBBJBKCC.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2020 (usnesení č. 284). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1197).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 7. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 834/1 (procedurální usnesení).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 834/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 834/3, který byl rozeslán 21. 10. 2020 v 11:24.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 10. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 834/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 11. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 313, usnesení č. 1346).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 11. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 6, dokument 6/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 11. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2020 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 6/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2020 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 6/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 12. 2020 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 6/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 12. 2020 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 66).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 834/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 834/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 27, usnesení č. 1450).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2021.
  Prezident zákon podepsal 22. 1. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 1. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 2021.

Zákon vyhlášen 3. 2. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 34/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6039Jan Birke18263-27714.docx (220 KB) / PDF (291 KB, 8 stran) 29. 7. 2020 v 16:05:28
6261Ivan Adamec18485-28179.docx (218 KB) / PDF (277 KB, 7 stran) 16. 9. 2020 v 14:31:40
6326Jan Birke18550-28296.docx (218 KB) / PDF (357 KB, 7 stran) 29. 9. 2020 v 16:01:35
6509Ivan Adamec18733-28619.docx (218 KB) / PDF (278 KB, 7 stran) 20. 10. 2020 v 14:10:12


Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, investice, nadnárodní společnost, obranná politika, rizikový kapitál, zahraniční investice, zahraniční kapitálISP (příhlásit)