Stenografický zápis 54. schůze, 7. července 2020Zahájení

(Schůze zahájena v 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Lubomír Volný
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno od 14.33 do 14.35 hodin.)

Poslanec Lubomír Volný
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Pošvář
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Marian Bojko
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Miroslav Kalousek


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/ - druhé čtení

Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ondřej Babka
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Ondřej Babka
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Ondřej Babka
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Josef Kott
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Petr Dolínek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Ondřej Babka
Poslanec Josef Kott
Poslankyně Eva Fialová
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec František Elfmark


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 644/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 15.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.51 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Leo Luzar


30. Vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) /sněmovní tisk 834/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jan Lipavský


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Bláha
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Leo Luzar


70. Vládní návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 898/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Roman Onderka
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jakub Michálek


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 909/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Volný


68. Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů /sněmovní tisk 886/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec František Navrkal
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 19.06 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP