Sněmovní tisk 848
Vl. n. z. o některých opatřeních v oblasti kulturních akcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 848/0 dne 4. 5. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 427/20, PID ALBSBP5DL842.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 4. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 53).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: Marcela Melková a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5., 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 5615.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 210, usnesení č. 1120).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 5. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 254, dokument 254/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 5. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 12. 5. 2020 a přijal usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako tisk 254/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 5. 2020 a přijal usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako tisk 254/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 2020 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 402).
  Návrh projednán dne 13. 5. 2020 na 22. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 403).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 15. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2020.

Zákon vyhlášen 19. 5. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 247/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5143Dominik Feri17367-26276.docx (18 KB) / PDF (227 KB, 2 strany) 5. 5. 2020 v 14:24:12
5150Tereza Hyťhová17374-26289.docx (23 KB) / PDF (207 KB, 3 strany) 5. 5. 2020 v 16:02:39
5151Věra Kovářová17375-26290.docx (16 KB) / PDF (238 KB, 2 strany) 6. 5. 2020 v 18:09:59


Deskriptory EUROVOCu: kulturní akce, odškodnění, peníze, zábavní průmyslISP (příhlásit)