Stenografický zápis 45. schůze, 6. května 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Zdeněk Ondráček


242. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové, Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu /sněmovní tisk 111/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


250. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 645/ - třetí čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec Martin Baxa
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Lukáš Bartoň
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Lukáš Bartoň
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Lukáš Bartoň
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Lukáš Bartoň


372. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu /sněmovní tisk 849/ - zkrácené jednání

Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Skopeček
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Vojtěch Munzar


373. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 850/ - zkrácené jednání

Místopředseda PSP Petr Fiala
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Bartošek


374. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele /sněmovní tisk 851/ - zkrácené jednání

Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /sněmovní tisk 689/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání bylo přerušeno od 14.31 do 14.32 hodin.)
(Jednání bylo přerušeno od 14.33 do 14.35 hodin.)

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Roman Sklenák


375. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví pravidla pro konání videokonferencí při jednáních schůzí výborů a komisí Poslanecké sněmovny /sněmovní dokument 5113/

Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Marek Benda
Předseda PSP Radek Vondráček


374. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele /sněmovní tisk 851/ - zkrácené jednání

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jana Pastuchová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jan Bauer
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Jana Pastuchová
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec David Kasal
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Marian Jurečka
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Kateřina Valachová


370. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu /sněmovní tisk 839/ - zkrácené jednání

Poslanec Roman Kubíček
Poslankyně Věra Procházková


371. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí /sněmovní tisk 848/ - zkrácené jednání

Poslankyně Marcela Melková
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Marcela Melková
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Marcela Melková
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Marcela Melková


372. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu /sněmovní tisk 849/ - zkrácené jednání

Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


373. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 850/ - zkrácené jednání

Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Kamal Farhan


374. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele /sněmovní tisk 851/ - zkrácené jednání

Poslankyně Jana Pastuchová
Předseda PSP Radek Vondráček


376. Informace vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1106 z 28. dubna 2020 o přijatých opatřeních na základě zákona o ochraně veřejného zdraví

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Lukáš Černohorský
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Schůze skončila v 18.36 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP