Sněmovní tisk 849
Novela z. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 849/0 dne 4. 5. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 440/20, PID ALBSBP9PN8IR.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 4. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 54).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 849/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5., 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 5614.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 224, usnesení č. 1121).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 5. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 255, dokument 255/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 5. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 5. 2020 a přijal usnesení č. 176, které bylo rozdáno jako tisk 255/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 5. 2020 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 255/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 2020 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 398).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 5. 2020 poslancům jako tisk 849/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 5. 2020 poslancům jako tisk 849/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1134).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 6. 2020.

Zákon vyhlášen 2. 6. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 263/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5120Jan Hrnčíř17344-26252.docx (13 KB) / PDF (278 KB, 1 strana) 5. 5. 2020 v 09:41:51
5139Věra Kovářová17363-26272.doc (64 KB) / PDF (337 KB, 3 strany) 5. 5. 2020 v 14:08:50
5152Zbyněk Stanjura17376-26291.docx (15 KB) / PDF (214 KB, 2 strany) 5. 5. 2020 v 16:22:53
5153Zbyněk Stanjura17377-26292.docx (15 KB) / PDF (285 KB, 3 strany) 5. 5. 2020 v 16:23:44
5154Zbyněk Stanjura17378-26293.docx (15 KB) / PDF (285 KB, 3 strany) 5. 5. 2020 v 16:24:30
5155Jan Skopeček17379-26294.doc (33 KB) / PDF (206 KB, 2 strany) 5. 5. 2020 v 16:36:52
5161Mikuláš Ferjenčík17385-26304.docx (15 KB) / PDF (215 KB, 3 strany) 5. 5. 2020 v 18:55:01
5162Věra Kovářová17386-26305.docx (25 KB) / PDF (241 KB, 3 strany) 5. 5. 2020 v 18:55:12
5163Mikuláš Ferjenčík17387-26307.docx (14 KB) / PDF (213 KB, 4 strany) 5. 5. 2020 v 18:55:59
5164Mikuláš Ferjenčík17388-26308.docx (13 KB) / PDF (181 KB, 3 strany) 5. 5. 2020 v 19:05:37
5180Mikuláš Ferjenčík17404-26332.docx (13 KB) / PDF (180 KB, 3 strany) 6. 5. 2020 v 10:29:19


Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňový systém, maloobchodní prodej, příjem – platba, účetnictví, ukládání a vyhledávání informací

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)