Sněmovní tisk 876
Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2021 a 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023

Autor: min.obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 5. 2020 jako tisk 876/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 421/20, PID KORNBMVDD4TV.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 27. 5. 2020 (usnesení č. 292). Zpravodajem určena Mgr. Jana Černochová.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 876/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 29. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 256, usnesení č. 1251).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, udržování míru, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (příhlásit)