Stenografický zápis 58. schůze, 29. září 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Stanislav Blaha
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec František Navrkal
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marian Jurečka


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/5/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Senátor Zdeněk Nytra
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Birke
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jan Birke
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Dana Balcarová


442. Návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky /sněmovní tisk 782/

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Stanislav Juránek


454. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023 /sněmovní tisk 876/

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Jan Čižinský


210. Návrh poslanců Jakuba Jandy, Adama Kalouse, Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - prvé čtení

Poslanec Jakub Janda
Poslanec Jaroslav Kytýr
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jaroslav Kytýr
Poslanec Jakub Janda
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Vojtěch Munzar


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 880/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Ivan Bartoš
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 16.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.40 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Vojtěch Munzar
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová


50. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Lucie Šafránková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 16.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.02 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jan Chvojka


454. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023 /sněmovní tisk 876/

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar
Poslankyně Jana Černochová


388. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


389. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník


390. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby

Poslanec Martin Kolovratník


492. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno v 17.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala


454. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023 /sněmovní tisk 876/

Poslankyně Jana Černochová
Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Radovan Vích
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Leo Luzar
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Jana Černochová
Ministr obrany ČR Lubomír Metnar
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Martin Kolovratník


389. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník


390. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby

Poslanec Martin Kolovratník


388. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


492. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Předseda PSP Radek Vondráček

(Schůze byla přerušena v 19.14 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP