Sněmovní tisk 918
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Bauer, Petr Fiala, Zbyněk Stanjura, Vít Kaňkovský, Věra Kovářová, Miroslav Kalousek, Karel Krejza) předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: Bauer J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 918/0 dne 29. 6. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0918.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2020 jako tisk 918/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 843/20, PID ALBSBR59BB3H.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 63)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 9. 2020 na 58. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 16. 9. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1236).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 918/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 10. 2020 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 918/3.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 918/4, který byl rozeslán 12. 11. 2020 v 11:18.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 18. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 918/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2020 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 90, usnesení č. 1389).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 12. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 18, dokument 18/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 12. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2020 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 18/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 12. 2020 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 18/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 12. 2020 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 65).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 918/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 918/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 32, usnesení č. 1452).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2021.
  Prezident zákon podepsal 22. 1. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 1. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 2021.

Zákon vyhlášen 3. 2. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 39/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6727Radek Koten18951-28939.docx (36 KB) / PDF (236 KB, 4 strany) 11. 11. 2020 v 11:15:47
6732Mikuláš Ferjenčík18956-28945.docx (828 KB) / PDF (94 KB, 3 strany) 11. 11. 2020 v 16:46:40
6734Jan Hrnčíř18958-28947.docx (14 KB) / PDF (245 KB, 1 strana) 11. 11. 2020 v 17:02:39
6990Mikuláš Ferjenčík19214-29310.docx (20 KB) / PDF (306 KB, 2 strany) 2. 12. 2020 v 10:18:33


Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, daňový poplatník, dárce, epidemie, finanční pomoc, nevýdělečný sektor, veřejně prospěšná služba

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)