Sněmovní tisk 97
Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: min.financí,min.zahr.věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 97/0 dne 15. 2. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 109/18, PID KORNAVSG6UA8.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Jan Kubík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo odročeno (usnesení č. 170). 1. Čtení proběhlo 31. 5., 1., 12., 13. 6. 2018 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 274).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 97/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 97/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 11. 2018 na 20. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 182, usnesení č. 381).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 5. 2018 jako senátní tisk 271/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 5. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 6. 2018 a přijal usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako tisk 271/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 20. 6. 2018 a přijal usnesení č. 223, které bylo rozdáno jako tisk 271/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 6. 2018 a přijal usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako tisk 271/3 (usnesl se).
 • S

  Návrh zařazen na 16. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 18. 7. 2018 odročil (usnesení č. 452).
  Návrh projednán dne 20. 12. 2018 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 74).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 11. 2018.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 23. 11. 2020 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 25 pod číslem 46/2020 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, členská země eurozóny, eurozóna, finanční spolupráce, Hospodářská a měnová unie, jednotná měnová politika, koordinace politik v Evropské měnové unii, měnová politika, nečlenská země eurozónyISP (příhlásit)