Sněmovní tisk 973
Ženevský akt Lisabonské doh.o označeních původu a zem.označ.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 973/0 dne 18. 8. 2020.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 804/20, PID KORNBPBCPHA4.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Ing. Monika Červíčková, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 3. 2021 na 87. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1573).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 973/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 103, usnesení č. 1791).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 8. 2020 jako senátní tisk 302/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2020 a přijal usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako tisk 302/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 11. 2020 a přijal usnesení č. 236, které bylo rozdáno jako tisk 302/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 12. 2020 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 68).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 22. 9. 2021.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, osvědčení o původu, původní výrobek, ratifikace dohodyISP (příhlásit)