Sněmovní tisk 983
Novela z. o Policii ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 983/0 dne 27. 8. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 743/20, PID ALBSBLAKEV9D.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1493).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 25. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 983/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 22. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 983/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 5., 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 983/3, který byl rozeslán 17. 6. 2021 v 13:31.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 2. 7. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 983/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 9. 2021 na 118. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 67, usnesení č. 1779).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 9. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 155, dokument 155/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 9. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2021 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 155/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 10. 2021 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 155/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2021 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 313).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 11. 2021.
  Prezident zákon podepsal 15. 11. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 2021.

Zákon vyhlášen 23. 11. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 188 pod číslem 418/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8636Marek Benda20860-31580.docx (21 KB) / PDF (264 KB, 7 stran) 15. 6. 2021 v 15:20:27


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, celní kontrola, dopravní předpisy, dopravní přestupek, pokuta, policie, pravidla silničního provozu

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)