Sněmovní tisk 988
Novela z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 988/0 dne 2. 9. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 907/20, PID ALBSBRPG35KJ.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1489).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 225, usnesení č. 1489).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 22. 2. 2021.
  Zákon Senátem schválen 19. 3. 2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 2021.
  Prezident zákon podepsal 24. 3. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 3. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2021.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 153/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: univerzita, veterinární medicína, vysokoškolské vzdělání, vzdělávací program

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)