Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

O výboru

VVVKM

Výbor se zabývá kontrolou vlády především v oblasti školství, vědy, kultury a sportu.

Mezi důležité působnosti patří průběžná kontrola veřejnoprávních subjektů a agentur, které patří do věcných oblastí výboru. Jmenovitě Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR, Akademie věd ČR a Národní sportovní agentury. 

Výbor  projednává kapitoly návrhu zákona o Státním rozpočtu a Závěrečného účtu, popř. Výroční zprávy a účetní závěrky u: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,  Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kinematografie, Státního fondu kultury, Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR, Akademie věd ČR a Národní sportovní agentury ČR.

Výbor zřizuje podvýbory, které se věnují detailněji problematikám v gesci výboru. V 8.volebním období byly zřízeny:

Povýbor pro heraldiku a vexilologii;

Podvýbor pro kulturu;

Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity;

Podvýbor pro náhradní výchovnou péči;

Podvýbor pro regionální školství;

Podvýbor pro sport;

Podvýbor pro vědu a vysoké školy.

Vše o výboru

Aktuálně

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

pověřen vedením výboru od 23. dubna 2019


19. schůze PS

Podvýbor pro sport - 7. září 2021, viz pozvánka.

55. schůze VVVKM - 9. června 2021

viz pozvánka - 10 minut po ukončení 109. schůze PS

další


Čínská lidová republika Čínská lidová republika (27. října až 6. listopadu 2019) (7. 11. 2019)

Delegace výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR v čele s místopředsedou výboru Karlem Raisem navštívila ve dnech 27. října až 6. listopadu 2019 Čínskou lidovou republiku.

Bulharsko Výbor pro kulturu a média Národního shromáždění Bulharské republiky (30. října 2019) (1. 11. 2019)
Přijetí Výboru pro kulturu a média Národního shromáždění Bulharské republiky poslanci výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu ČR

Černá Hora Výbor pro školství, vědu, kulturu a sport Parlamentu Černé Hory (11. června 2019) (12. 6. 2019)
Přijetí delegace výboru pro školství, vědu, kultur a sport Parlamentu Černé hory zástupci výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu ČR

dalšíISP (příhlásit)