Sněmovní tisk 12
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 12/0 dne 27. 11. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: MUDr. Igor Nykl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 49).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 29. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 12/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 29. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 12/2 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 3. 2. 2014 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Poplatky, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: všeobecné zdravotní pojištění, zdraví veřejnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)