Sněmovní tisk 16
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2013

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 11. 2013 jako tisk 16/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Zpravodajem určen PhDr. Ivan Gabal.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 30. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 16/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 6. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 109).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .



Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní bezpečnost, NATO, pozemní vojska, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vojska v zahraničí



ISP (příhlásit)