Sněmovní tisk 20
Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti SFRB za rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012

Autor: ministr pro místní rozvoj

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, financování rozpočtu, plnění rozpočtu, účetní uzávěrkaISP (příhlásit)