Sněmovní tisk 108
Doh.o partnerství mezi EU a ES pro atom.energ. a Arménií

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 108/0 dne 20. 2. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1168/17, PID ALBSASNBU6DF.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 28. 2. 2018 (usnesení č. 108). Určil zpravodaje: Mgr. Karel Krejza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 526).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 108/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18. 4. 2019 na 28. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 80, usnesení č. 600).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 26. 4. 2019.Deskriptory EUROVOCu: Arménie, Česká republika, Evropská unie, Evropské společenství pro atomovou energii, mezinárodní dohoda, ratifikace dohodyISP (příhlásit)