Sněmovní tisk 120
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 120/0 dne 12. 3. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 152/18, PID KORNAVLHL8FJ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 211).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 120/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 120/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 120/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24., 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 120/4, který byl rozeslán 30. 5. 2018 v 10:13.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 115, usnesení č. 300).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 7. 2018.
  Návrh zákona 20. 7. 2018 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 7. 2018 poslancům jako tisk 120/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 7. 2018 poslancům jako tisk 120/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 8. 2018 na 18. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 8, usnesení č. 309).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2018.
  Prezident zákon podepsal 27. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2018.

Zákon vyhlášen 31. 8. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 93 pod číslem 191/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
772Pavla Golasowská12996-19015.DOC (19 KB) / PDF (213 KB, 3 strany) 21. 5. 2018 v 11:38:06
773Pavla Golasowská12997-19016.DOC (19 KB) / PDF (194 KB, 4 strany) 21. 5. 2018 v 11:40:14
774Pavla Golasowská12998-19017.DOC (19 KB) / PDF (192 KB, 3 strany) 21. 5. 2018 v 11:41:13
775Pavla Golasowská12999-19018.DOC (19 KB) / PDF (195 KB, 3 strany) 21. 5. 2018 v 11:42:05
808Jan Bauer13032-19062.docx (15 KB) / PDF (188 KB, 2 strany) 23. 5. 2018 v 08:20:52
813Vít Kaňkovský13037-19067.docx (23 KB) / PDF (249 KB, 3 strany) 23. 5. 2018 v 09:06:00
814Vít Kaňkovský13038-19068.docx (21 KB) / PDF (221 KB, 3 strany) 23. 5. 2018 v 09:07:43
815Vít Kaňkovský13039-19069.docx (21 KB) / PDF (210 KB, 3 strany) 23. 5. 2018 v 09:08:29
816Pavla Golasowská13040-19070.doc (30 KB) / PDF (223 KB, 3 strany) 23. 5. 2018 v 09:15:52
818Jan Bauer13042-19072.docx (18 KB) / PDF (188 KB, 2 strany) 23. 5. 2018 v 09:27:15
840Markéta Pekarová Adamová13064-19107.doc (31 KB) / PDF (267 KB, 1 strana) 24. 5. 2018 v 10:26:21
841Markéta Pekarová Adamová13065-19108.doc (37 KB) / PDF (282 KB, 2 strany) 24. 5. 2018 v 10:26:22


Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, navýšení mezd, příjem, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)