Stenografický zápis 16. schůze, 29. června 2018


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Martin Kolovratník


58. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 76/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jaroslav Holík
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jan Bauer


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 51/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Zuzana Ožanová


60. Návrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - třetí čtení

Poslanec Václav Klaus
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Petr Gazdík
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jiří Ventruba
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslankyně Lenka Kozlová
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Jiří Bláha
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Stanislav Juránek
Poslankyně Lenka Kozlová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.38 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Lukáš Bartoň
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 120/ - třetí čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Krčál
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Alena Gajdůšková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Pavla Golasowská
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno od 13.41 do 13.45 hodin.)

Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Bauer


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 79/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo ve 14.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP