Sněmovní tisk 121
Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 121/0 dne 12. 3. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1079/17, PID KORNAFHLW4IX.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: Zuzana Majerová Zahradníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 502).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 121/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18. 4. 2019 na 28. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 81, usnesení č. 601).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26. 4. 2019.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 6. 12. 2019 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 37 pod číslem 54/2019 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, cizí státní občan, mezinárodní trestní právo, mezinárodní úmluva, Organizace amerických států, soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, trestní soudISP (příhlásit)