Sněmovní tisk 157
Novela z. o vnitrozemské plavbě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Bartoň L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 157/0 dne 24. 4. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0157.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2018 jako tisk 157/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 396/18, PID ALBSAY8H3MID.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2018 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 290).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 157/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 157/3, který byl rozeslán 14. 11. 2018 v 15:34.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 11. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 157/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5., 7. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 98, usnesení č. 417).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 157/5, který byl rozeslán 30. 1. 2019 v 15:13.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 2. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 157/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 99, usnesení č. 539).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 157/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 157/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 188).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1059Lukáš Bartoň13283-19483.doc (36 KB) / PDF (244 KB, 4 strany) 26. 6. 2018 v 15:50:48
1285Lukáš Bartoň13509-19945.docx (375 KB) / PDF (105 KB, 4 strany) 12. 9. 2018 v 17:39:15
1512Jana Krutáková13736-20357.docx (22 KB) / PDF (319 KB, 5 stran) 26. 10. 2018 v 11:58:04
2121Milan Feranec14345-21292.doc (1 MB) / PDF (572 KB, 5 stran) 29. 1. 2019 v 17:26:19
2126Lukáš Bartoň14350-21299.doc (1 MB) / PDF (573 KB, 5 stran)
14350-21300.doc (1 MB) / PDF (572 KB, 5 stran)
 30. 1. 2019 v 09:50:43


Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, alkoholismus, plavební řád, říční plavba, trestní odpovědnost, vnitrozemská vodní cesta, volný čas, výletní plavidlo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)