Sněmovní tisk 206
Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 206/0 dne 13. 6. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 350/18, PID KORNAVKGT7MQ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 359).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 206/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 206/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 206/3, který byl rozeslán 6. 12. 2018 v 12:35.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 12. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 206/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 319, usnesení č. 424).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 1. 2019.
  Návrh zákona 31. 1. 2019 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 1. 2019 poslancům jako tisk 206/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 1. 2019 poslancům jako tisk 206/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 216, usnesení č. 563).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 3. 2019.
  Prezident zákon podepsal 15. 3. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 3. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 3. 2019.

Zákon vyhlášen 27. 3. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 80/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1491Jana Mračková Vildumetzová13715-20316.doc (19 KB) / PDF (327 KB, 2 strany) 23. 10. 2018 v 16:11:29
1503Jakub Janda13727-20327.docx (16 KB) / PDF (212 KB, 1 strana) 24. 10. 2018 v 16:00:52
1576Leo Luzar13800-20472.docx (24 KB) / PDF (227 KB, 3 strany) 2. 11. 2018 v 18:24:58
1652Vojtěch Munzar13876-20533.doc (54 KB) / PDF (345 KB, 4 strany) 13. 11. 2018 v 21:57:21
1656Vojtěch Munzar13880-20540.doc (72 KB) / PDF (418 KB, 4 strany) 13. 11. 2018 v 22:46:34
1657Vojtěch Munzar13881-20542.doc (53 KB) / PDF (344 KB, 4 strany) 14. 11. 2018 v 09:10:18
1658Jana Černochová13882-20541.docx (32 KB) / PDF (224 KB, 1 strana) 14. 11. 2018 v 08:24:59
1667Miroslav Kalousek13891-20551.doc (71 KB) / PDF (300 KB, 7 stran) 14. 11. 2018 v 11:36:30
1668Miroslav Kalousek13892-20552.doc (27 KB) / PDF (324 KB, 2 strany) 14. 11. 2018 v 11:36:31
1705Vojtěch Munzar13929-20616.docx (15 KB) / PDF (299 KB, 3 strany) 18. 11. 2018 v 23:25:36
1769Marian Jurečka13993-20717.docx (51 KB) / PDF (533 KB, 4 strany) 28. 11. 2018 v 08:45:02
1770Marian Jurečka13994-20718.docx (48 KB) / PDF (408 KB, 3 strany) 28. 11. 2018 v 08:53:10
1771Marian Jurečka13995-20719.docx (49 KB) / PDF (308 KB, 5 stran) 28. 11. 2018 v 08:54:32
1773Marian Jurečka13997-20721.docx (45 KB) / PDF (262 KB, 3 strany) 28. 11. 2018 v 08:55:51
1776Marian Jurečka14000-20723.docx (41 KB) / PDF (468 KB, 5 stran) 28. 11. 2018 v 10:04:24
1779Jiří Dolejš14003-20726.docx (39 KB) / PDF (343 KB, 2 strany) 28. 11. 2018 v 16:22:26
1793Tomáš Martínek14017-20750.docx (33 KB) / PDF (446 KB, 15 stran) 30. 11. 2018 v 12:25:31
1795Tomáš Martínek14019-20751.docx (23 KB) / PDF (277 KB, 9 stran) 30. 11. 2018 v 12:29:59
1819Mikuláš Ferjenčík14043-20789.docx (1 MB) / PDF (230 KB, 4 strany)
14043-20790.docx (1 MB) / PDF (278 KB, 4 strany)
 4. 12. 2018 v 10:30:15
1825Mikuláš Ferjenčík14049-20793.docx (1 MB) / PDF (278 KB, 4 strany) 4. 12. 2018 v 10:34:54
1826Mikuláš Ferjenčík14050-20794.docx (1 MB) / PDF (230 KB, 4 strany) 4. 12. 2018 v 10:35:40
1838Miroslav Kalousek14062-20810.doc (31 KB) / PDF (330 KB, 2 strany) 4. 12. 2018 v 11:19:31
1839Miroslav Kalousek14063-20811.doc (77 KB) / PDF (303 KB, 8 stran) 4. 12. 2018 v 11:19:32
1849Jan Volný14073-20826.docx (35 KB) / PDF (320 KB, 3 strany) 4. 12. 2018 v 12:04:08
1852Mikuláš Ferjenčík14076-20833.docx (1 MB) / PDF (302 KB, 4 strany) 4. 12. 2018 v 12:42:27
1857Markéta Pekarová Adamová14081-20839.docx (37 KB) / PDF (351 KB, 4 strany) 4. 12. 2018 v 13:37:24
1858Ondřej Polanský14082-20840.docx (1 MB) / PDF (326 KB, 4 strany) 4. 12. 2018 v 14:07:53
1861Tomáš Martínek14085-20844.docx (20 KB) / PDF (260 KB, 4 strany) 4. 12. 2018 v 14:17:54
1864Tomáš Martínek14088-20848.docx (13 KB) / PDF (207 KB, 3 strany) 4. 12. 2018 v 14:34:08
1865Zbyněk Stanjura14089-20849.docx (21 KB) / PDF (339 KB, 4 strany) 4. 12. 2018 v 14:38:52
1870Mikuláš Ferjenčík14094-20856.docx (1 MB) / PDF (325 KB, 5 stran) 4. 12. 2018 v 15:42:40
1873Jan Chvojka14097-20857.docx (19 KB) / PDF (231 KB, 3 strany) 4. 12. 2018 v 15:53:29
1878Zbyněk Stanjura14102-20861.docx (19 KB) / PDF (259 KB, 4 strany) 4. 12. 2018 v 16:36:51
1879Zbyněk Stanjura14103-20862.docx (18 KB) / PDF (294 KB, 2 strany) 4. 12. 2018 v 16:41:40


Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmů, daňové právo, daňový systém, mezinárodní daňové právo, vyhýbání se daním

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)