Sněmovní tisk 237
Novela z. - soudní řád správní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Benda, Helena Válková, Marek Výborný, Jan Chvojka, Dominik Feri, Jan Farský, Kateřina Valachová, Zbyněk Stanjura, Pavel Blažek, Tomáš Kohoutek) předložila sněmovně návrh zákona 12. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Benda M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 237/0 dne 12. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0237.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 8. 2018 jako tisk 237/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 643/18, PID ALBSB2QJFJS4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 22. 8. 2018. Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 955).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 237/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 237/3, který byl rozeslán 11. 11. 2020 v 10:31.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 237/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2020 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 83, usnesení č. 1387).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 4. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 2. 2021.

Zákon vyhlášen 19. 2. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 77/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4887Vojtěch Pikal17111-25902.docx (10 KB) / PDF (221 KB, 5 stran) 14. 4. 2020 v 23:41:02
4888Vojtěch Pikal17112-25903.docx (10 KB) / PDF (222 KB, 5 stran) 14. 4. 2020 v 23:44:05
4889Vojtěch Pikal17113-25904.docx (12 KB) / PDF (233 KB, 6 stran) 14. 4. 2020 v 23:44:38


Deskriptory EUROVOCu: soud vyšší instance, soudní přezkum, správní odvolání, správní soud

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)