Sněmovní tisk 277
Doporučení MOP č. 205 o zam.a důst.práci pro mír a odolnost

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205 o zaměstnanosti a důstojné práci pro mír a odolnost, přijaté na 106. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2017 spolu se stanoviskem vlády k němu

Autor: min. práce a soc. věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 9. 2018 jako tisk 277/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 690/18, PID KORNB2TAAD2E.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 9. 2018 (usnesení č. 111). Zpravodajem určena PaedDr. Alena Gajdůšková.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 554).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: krizové řízení, Mezinárodní konference práce, mezinárodní konflikt, Mezinárodní organizace práce, pracovní podmínky, přírodní katastrofaISP (příhlásit)