Sněmovní tisk 290
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2018.
Zástupce navrhovatele: Bauer J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 290/0 dne 1. 10. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0290.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 10. 2018 jako tisk 290/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 874/18, PID KORNB58EX8VP.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 10. 2018 (usnesení č. 125). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 838).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 4. 2021 na 91. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 4. 2021 na 91. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 290/5, který byl rozeslán 8. 4. 2021 v 14:43.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7., 9. 7. 2021 na 111. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 111, usnesení č. 1742).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 8. 2021.
  Prezident zákon podepsal 29. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2021.

Zákon vyhlášen 8. 9. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 327/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6234Eva Fialová18458-28140.docx (35 KB) / PDF (252 KB, 4 strany) 15. 9. 2020 v 13:35:23
7810Jan Bauer20034-30454.docx (34 KB) / PDF (355 KB, 11 stran) 23. 3. 2021 v 07:52:53
7811Jan Bauer20035-30456.docx (39 KB) / PDF (342 KB, 10 stran) 23. 3. 2021 v 07:54:35
7812Jan Bauer20036-30457.docx (23 KB) / PDF (209 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 07:55:49
7813Jan Bauer20037-30458.docx (25 KB) / PDF (207 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 07:57:00


Deskriptory EUROVOCu: povinná školní docházka, sociální dávky, správní delikt, trestní rejstřík, trestný čin, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)