Sněmovní tisk 30
Novela z. o Ústavním soudu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 12. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Wagnerová E. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 30/0 dne 13. 12. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0030.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 2018 jako tisk 30/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 10/18, PID KORNAU7KV2RX.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 142).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 30/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 5. 2018 na 13. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 6. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 178, usnesení č. 258).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Zákon vyhlášen 16. 8. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 88 pod číslem 173/2018 Sb.Deskriptory EUROVOCu: soudce, soudce a státní zástupce, správní delikt, ústavní soud

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)