Sněmovní tisk 317
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Grospič, Hana Aulická Jírovcová, Daniel Pawlas, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 317/0 dne 1. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0317.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2018. Vláda 4. 12. 2018 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 12. 2018 (usnesení č. 135). Určil zpravodaje: Ing. Petr Beitl a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 28. 5. 2019 na 30. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 3. 12. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 834).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 317/3, který byl rozeslán 10. 3. 2020 v 16:06.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 84, usnesení č. 1388).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 317/6, který byl rozeslán 12. 2. 2021 v 13:31.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 21. 4. 2021 na 99. schůzi.

  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 17. 9. 2021 na 118. schůzi.

  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3965Karel Krejza16189-24403.docx (22 KB) / PDF (234 KB, 4 strany) 4. 12. 2019 v 09:14:48
3966Karel Krejza16190-24404.docx (19 KB) / PDF (195 KB, 2 strany) 4. 12. 2019 v 09:16:06
6675Stanislav Grospič18899-28860.doc (34 KB) / PDF (280 KB, 3 strany) 4. 11. 2020 v 13:57:36


Deskriptory EUROVOCu: dovolená na zotavenou, pracovní právo, předmět podnikání, rovné zacházení, zákoník práce, zaměstnanec

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)