Sněmovní tisk 353
Novela z. o zemědělství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kott J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 353/0 dne 12. 12. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0353.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 2019 jako tisk 353/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1139/18, PID ALBSB7EJNH8S.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 579).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 353/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 353/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 353/4, který byl rozeslán 6. 6. 2019 v 14:49.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 6. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 353/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1072, usnesení č. 681).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 12. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 2019.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 208/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2900Josef Kott15124-22541.docx (29 KB) / PDF (256 KB, 3 strany) 28. 5. 2019 v 08:45:02
2950Radek Holomčík15174-22634.docx (8 KB) / PDF (181 KB, 3 strany)
15174-22635.docx (8 KB) / PDF (374 KB, 3 strany)
 6. 6. 2019 v 11:39:24


Deskriptory EUROVOCu: národní zemědělská politika, podpora podnikání, podpora zemědělství, státní podpora

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)