Stenografický zápis 30. schůze, 21. června 2019


Zahájení
(V 9.00 hodin oznámil místopředseda PSP V. Filip, že jednání bude zahájeno v 9.15 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek


155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 290/2017 Sb. /sněmovní tisk 302/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Jiří Mašek
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Bohuslav Svoboda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Jiří Mašek
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec David Kasal
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Václav Votava
Poslanec David Kasal
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Petr Třešňák
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec David Kasal
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.43 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.53 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Věra Adámková
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Věra Adámková


156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 332/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Radek Holomčík


160. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 397/ - třetí čtení

Poslanec Josef Kott


162. Návrh poslanců Josefa Kotta, Margity Balaštíkové, Mariana Bojko a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 353/ - třetí čtení

Poslanec Josef Kott
Poslanec Radek Holomčík
Poslankyně Monika Oborná


34. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové, Jana Bartoška, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové, Marka Výborného, Mariana Jurečky, Stanislava Juránka, Jiřího Miholy, Ondřeje Benešíka, Víta Rakušana a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 267/ - druhé čtení

Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Lenka Dražilová
Poslanec Vít Kaňkovský
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Lenka Dražilová
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Schůze skončila ve 12.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP